forex trading logo

60+

 

logo60

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

"Sprawni żeglarze"

 

Warsztaty 2015

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj129
mod_vvisit_counterWczoraj205
mod_vvisit_counterOd 08.20121084773
Aktualne informacje
2019-03-28

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

( dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

 I. ZAMAWIAJĄCY

MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorze Kisajno. Ośrodek, na terenie którego będą odbywały się warsztaty powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych ( brak barier architektonicznych, podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.)

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Warsztaty odbędą się w  5 terminach: 1 – 14.07.2019; 16 – 29.07.2019; 31.07 – 13.08.2019; 15.08 – 28.08.2019; 30.08 – 12.09.2019. W pierwszych 4 warsztatach będzie brało udział po 30 uczestników i 10 osób kadry. W ostatnich warsztatach będzie brało udział 24 uczestników i 8 osób kadry. W warsztatach będzie brało udział łącznie 144 uczestników i 48 osób kadry, również w większości osób niepełnosprawnych.       

- zamówienie obejmuje zakwaterowanie w pokojach w pełni dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (szerokie drzwi, duże łazienki itp.)

- wyżywienie całodzienne ( śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad)

- zamówienie obejmuje 6 jachtów kabinowych, 2 jachty DZ, 2 katamarany, motorówkę asekuracyjną. W przypadku wystąpienia, silnych wiatrów jachty mieczowe powinny być zamienione na jachty balastowe, lub balastowo-mieczowe aby można było kontynuować szkolenie. Ponieważ na zakończenie każdych warsztatów rozgrywane są regaty dla uczestników szkolenia zamówienie obejmuje również dostarczenie sprzętu dla rozegrania regat (10 jachtów kabinowych w jednakowym trymie regatowym statek komisji sędziowskiej, boje regatowe itd.)

- zamówienie obejmuje dwie sale wykładowe ze sprzętem audio-wizualnym, w których będą odbywały się wykłady i seminaria oraz zajęcia praktyczne. Zamówienie obejmuje także siłownię.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12.09.2019 r.

 IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 6 kwietnia 2019 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 6 kwietnia, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego, oraz na stronie internetowej pod adresem www.msz.org.pl.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Jakość oferty (przystosowanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych)  60%

            2 -  Cena  40%

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87) 4285898, oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
2019-02-14

Komunikat bojerowy

Są szanse, że planowane na ten weekend regaty bojerowe odbędą się. Warunki lodowe na Kisajnie są dobre. Prognozy pogody na weekend są niezłe.

Jeżeli warunki lodowe się nie pogorszą w weekend 16 – 17 lutego rozegramy kolejne w tym sezonie zimowym regaty bojerowe w klasie Monotyp XV.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Katarzyna Sztachelska Wiceprezes Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa tel. 608 228 817.

Komandor regat

Marek Winiarczyk

 
2019-02-07

Komunikat bojerowy

Planowane na ten weekend regaty bojerowe nie odbędą się. Na Kisajnie jest podwójny lód. Pod cienką warstwą jest 4- 5 centymetrów wody. Na szczęście prognozy pogody na następny weekend są niezłe. Jeżeli się sprawdzą w weekend 16 – 17 lutego rozegramy kolejne w tym sezonie zimowym regaty bojerowe w klasie Monotyp XV.

W połowie przyszłego tygodnia ogłosimy czy regaty się odbędą.

Komandor regat

Marek Winiarczyk

 
2019-02-06

                     Otrzymaliśmy Nagrodę Przyjaznego Brzegu

 

 

XV edycja konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu rozstrzygnięta

LOGO-NPB-2018W siedzibie ZG PTTK odbyło się pod koniec stycznia posiedzenie Komisji Konkursowej, której zadaniem było wyłonienie laureatów dorocznej nagrody. W tym roku jurorzy nie mieli łatwego zadania. Do konkursu zgłoszono aż 41 kandydatów reprezentujących różne aktywności związane z wodą. Były więc miasta i związki miast i gmin, lokalne grupy promujące turystykę wodną, porty i przystanie wyróżniające się w swoim regionie, ciekawe przedsięwzięcia promujące kulturę, tradycję i działające na rzecz turystyki. Laureatami zostały firmy pracujące na rzecz wodniaków, ale także postaci wyjątkowe w naszym środowisku, które od wielu lat tworzą obraz polskich szlaków wodnych czy to przez projektowanie jachtów żaglowych, czy też przez organizację oryginalnych imprez dla zwykłych turystów. Zwycięzcami Konkursu są także ludzie, którzy kreują od lat postrzeganie wodniaków jako środowiska aktywnego, prężnego, kreatywnego i zdolnego do współpracy w imię ważnych wodniackich celów. W zgłoszeniach zaprezentowano wiele bardzo interesujących pomysłów na promowanie aktywności na wodzie, tworzących nie tylko infrastrukturę niezbędną do bezpiecznego uprawiania turystyki, ale także kreujących niepowtarzalną atmosferę, coś, co trudno jest czasem uchwycić słowami, ale co jest doskonale zrozumiałe przez wodniaków i lokalną społeczność.

XV edycja to także okazja do dokonania pewnych podsumowań, co stało się już tradycją tego konkursu. Laury XV-lecia Konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu to dowód uznania dla aktywności potrzebnej lokalnym społecznościom, ale również wieloletniej konsekwencji w działaniu na rzecz promocji turystyki wodnej.

Obrady nie były łatwe, ponieważ tegoroczni kandydaci prezentowali bardzo wyrównany poziom, a ich dokonania robiły wrażenie na jurorach. Ostatecznie jednak, po długiej dyskusji, wymianie argumentów, ale także przy zaznaczeniu różnicy zdań, wyłoniono tegorocznych laureatów:

 

Mazurska Szkoła Żeglarstwa w Giżycku – za udaną aktywizację starszego pokolenia żeglarzy poprzez Regaty Seniorów.

 

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie: www.polskieszlakiwodne.pl.

Wręczenie nagrody nastąpi dnia 2 marca 2019 roku o godzinie 12.00 podczas 31 edycji Targów WIATR I WODA w Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Zapraszamy.

 
2019-01-23

Zaproszenie na regaty bojerowe

Zaczynamy sezon bojerowy. Na Kisajnie grubość pokrywy lodowej wynosi 10 - 13 cm, a śniegu jest około 5 cm. Wprawdzie lód nie jest krystaliczny, ale według prognoz pogodowych będzie go systematycznie przybywać. Początkowo planowaliśmy rozegrać regaty 26 – 27 stycznia, ale ze względów bezpieczeństwa zmieniliśmy termin.

Jeżeli będzie wiatr w weekend 2 – 3 lutego rozegramy pierwsze w tym sezonie zimowym regaty bojerowe w klasie Monotyp XV.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Katarzyna Sztachelska Wiceprezes Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa tel. (87) 428 58 98.

Komandor Regat

Marek Winiarczyk

 
2019-01-10

Wielkie Otwarcie Sezonu Letniego 2019

 

 

Tradycyjnie, jak co roku zapraszamy na Wielkie Otwarcie Sezonu 2019 i Paradę Jednostek Pływających w Giżycku na kanale Giżyckim (Łuczańskim) w dniu 1 maja 2019 r. Zamierzamy uczestniczyć na kilku dezetach. Jachtów udzieli nam jak zwykle bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej.

W ubiegłych latach nasze załogi regularnie (na przykład w 2016 roku „Piraci”, w 2017 roku „Wikingowie”, w 2018 roku „Niepodległa”) otrzymywały nagrody. Uroczystość będzie transmitowana przez media ogólnopolskie. Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Andrzej Szocik tel. 502 384 348.

 
2019-01-04

Informujemy, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin w ramach wspierania organizacji imprez sportowych o zasięgu krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny) kolejny raz objął honorowym patronatem dwie organizowane przez nas imprezy w 2019 roku:

 

1.XVIII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI DZ , które zostaną rozegrane w dniach 17 -18 sierpnia 2019 r.

2.VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+, które zostaną rozegrane w dniach 20 – 22 września 2019 r.

 
2018-10-07

FORUM ŻEGLARZY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Są nas tysiące. Niestety jesteśmy rozproszeni. Głównie przez ten fakt jesteśmy coraz gorzej traktowani przez władze. Dlatego powstała konieczność powołania forum, za pomocą którego będziemy mogli sobie nawzajem pomagać. Będziemy wymieniać informacje, o naszych inicjatywach, sukcesach i porażkach. Zapraszamy do udziału. Forum działa na FB.

 

Marek Winiarczyk

 
2018-09-11

ZAPROSZENIE NA REGATY

 

VI PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MEMORIAŁ IZY GODLEWSKIEJ

 

ORGANIZATORZY: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych ( www.pzzn.pl)

Mazurska Szkoła Żeglarstwa (www.msz.org.pl)                 

Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).

 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 5 – 7 października 2018 roku w Giżycku na jeziorze Kisajno.

2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko.

3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko.

4.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

5. Nie ma wpisowego do regat. Regaty zostaną rozegrane na jachtach dostarczonych przez organizatora regat.

6. W regatach mogą brać udział załogi 3 osobowe.

7. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

8. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do dnia 25 września 2018 roku wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

9. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

10. Dzień 5 października jest dniem treningowym.

10. Otwarcie regat nastąpi 6 października 2018 roku o godzinie 10.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku.

11. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 6 października 2018 roku godzina 11.00.

12. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

13. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

14. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.

15. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

16. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

17. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

18. Nagrody: puchary za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Zgłoszenie załogi 

 

Komandor Regat

Jan Gotto

Szczegółowych informacji udziela Wiceprezes MSŻ Katarzyna Sztachelska tel. (87) 4285898.

 
2018-08-24

ZAPROSZENIE NA REGATY

2zmpl

 

 

II ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI LOTNIKÓW

 

ORGANIZATOR: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej

11-500 Giżycko, ulica Moniuszki 24 (www.sail-mazury.pl).

                

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 1 - 2 września 2018 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.

2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko.

3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko.

4.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

5. Wpisowe do regat wynosi 100 zł od osoby, które należy wpłacić na konto MCŻiTW: numer 36 1240 5787 1111 0000 5755 7984.

6. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach Sasanka dostarczonych przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg – 20 jachtów. W takim przypadku o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia na terenie MCŻiTW.

7. W regatach mogą brać udział załogi 3 – 5 osobowe. W składzie każdej załogi musi być minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia członka personelu lotniczego (licencja lub świadectwo kwalifikacji).

8. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo do dnia 31 sierpnia 2018 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi przyjęte do udziału w regatach zostaną powiadomione. Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW- można ubezpieczyć się na miejscu.

9. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

10. Losowanie jachtów odbędzie się dnia 1września 2018 r. o godzinie 9.00 w porcie MCŻiTW.

11. Otwarcie regat nastąpi 1 września 2018 r. o godzinie 10.00 w porcie MCŻiTW.

12. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 1 września 2018 r. godzina 11.00.

13. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

14. Przewiduje się rozegranie 3 - 7 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 7 wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu 3 wyścigów.

15. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

16. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

17. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.

18. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

19. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

20. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

21. Zakończenie regat dnia 2 września 2018 r. o godzinie 15.00.

22. Nagrody: medale, puchary i dyplomy.

Komandor Regat

Marek Winiarczyk

 

Zgłoszenie do regat do pobrania

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 10


Wykonanie kreatywnie.pl © www.msz.org.pl