forex trading logo

60+

 

logo60

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

"Sprawni żeglarze"

 

Warsztaty 2015

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj182
mod_vvisit_counterWczoraj265
mod_vvisit_counterOd 08.20121084425
Aktualne informacje
2018-06-10

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

pzzn mczitw logo msz

 XV PUCHAR POLSKI

ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 czerwca 2018 r.

W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odmówił dofinansowania. Regaty odbędą się. Gościny i sprzętu udziela bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystki Wodnej.

ORGANIZATORZY:

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl,

Mazurska Szkoła Żeglarstwa www.msz.org.pl   

Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

TERMIN: 24 czerwca 2018 r.
MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, 11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, jezioro Kisajno
PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF  oraz instrukcją żeglugi.
ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 21.06.2018 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Plan regat:
24.06.2018 r. - godz. 09.00 – losowanie jachtów i odprawa sterników
godz. 10.00 - otwarcie regat
godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
godz. 13.30 - 14.30 - obiad
godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
godz. 18.00 – zakończenie regat

Regaty zostaną rozegrane na jachtach Sasanka dostarczonych przez MCŻiTW Giżycko. Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów  swego wizerunku  (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Informacji udziela Jan Gotto,  tel.   505 038 523

ZGŁOSZENIE DO REGAT

REGULAMIN REGAT

 
2018-05-23

XV PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informujemy, że jubileuszowy XV PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH nie uzyskał dofinansowania PFRON. Wniosek o dofinansowanie znajduje się na liście rezerwowej.

W związku z tym I Edycja XV PUCHARU POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH która miała odbyć się w terminie 1 – 3 czerwca 2018 roku musi zostać odwołana. PFRON nie udziela informacji, czy wnioski znajdujące się na liście rezerwowej mają szanse na dofinansowanie i kiedy ewentualnie będzie decyzja w tej sprawie. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że szanse na otrzymanie dofinansowania są małe.

 
2018-05-19

 

XIX Giżyckie Regaty Rząd –Samorząd „Na 100 lat Niepodległej”

 

 

To już XIX edycja Giżyckich Regat Żeglarskich „Rząd – Samorząd”. Jak co roku regaty odbędą się na jeziorze Niegocin. W imprezie tradycyjnie udział wezmą przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych, samorządowcy z Warmii i Mazur oraz innych regionów Polski, przedstawiciele gmin partnerskich i zaprzyjaźnionych. Od zeszłego roku załogi ścigają się na jachtach klasy "DZ".  W każdej z łodzi startuje 10 załogantów oraz sternik.

Ponieważ ilość załóg jest ograniczona w tym roku startujemy w jednej załodze razem z samorządowcami z Giżycka. Zamierzamy pokazać przedstawicielom władz jak żeglują żeglarze z niepełnosprawnością i powalczyć o zwycięstwo. W piątek 25 maja 2018 roku trenujemy na jeziorze Kisajno w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej.

Zgłoszenia żeglarzy z niepełnosprawnością do załogi przyjmuje i informacji udziela Adam Wójtowicz, tel. 602 824 326

 

Program regat

Uroczyste otwarcie: 26 maja 2018 r. (sobota), godz. 09.30 – Port EKOMARINA GIŻYCKO

godz. 10.45 – 1 wyścig klasyfikowany na wiosłach "na czas"

godz. 12.15 – 2 wyścig klasyfikowany na wiosłach ze startu wspólnego

godz. 13.15 – 3 i 4 wyścig klasyfikowany na żaglach

godz. 15:15-16.00 – uroczyste podsumowanie regat

 
2018-05-19

Zarząd Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa informuje, że w wyniku zakończenia postępowania zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2018 z dnia 13 maja 2018 roku wybrana została oferta i udzielone zamówienie  Międzynarodowemu Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej.

 
2018-05-13

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

( dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „Tydzień Żeglarski Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany na jeziorach Kisajno lub Niegocin. Ośrodek, na terenie którego będzie odbywała się impreza powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.)

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W dniach 25.06. – 28.06.2018 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych 90 osób niepełnosprawnych, w tym około 20 na wózkach inwalidzkich.

- Dostarczenia w dniach 25.06. – 28.06.2018 roku 30 jachtów kabinowych w jednakowym trymie regatowym i sprzętu regatowego ( biuro regat, 2 motorówki asekuracyjne, statek komisji regatowej, boje regatowe, nagłośnienie itp.) na których zostaną rozegrane regaty.

- W dniach 29.06. – 1.07.2018 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (300 osób niepełnosprawnych, w tym około 50 -60 na wózkach inwalidzkich).

- Dostarczenia w dniach 29.06. – 1.07.2018 roku 30 jachtów kabinowych, 8 jachtów DZ, 10 katamaranów, 10 jachtów omega, 30 kajaków i 5 motorówek asekuracyjnych oraz sprzętu regatowego, na których będzie odbywało się szkolenie żeglarskie i zostaną rozegrane regaty

- Zapewnienia w dniach 29.06. – 1.07.2018r. dwóch sal wykładowych oraz pomieszczenia dla 400 osób, w którym w przypadku złej pogody będą odbywały się zajęcia zastępcze ,a w dniu 30.06.2016 roku odbędzie się koncert szantowy i dyskoteka.

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.07.2018 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 18 maja 2018 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19 maja, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego, oraz na stronie internetowej pod adresem www.msz.org.pl.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 50%

            2 - Jakość oferty 50%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87) 4285898, oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
2018-04-20

                     Wielkie Otwarcie Sezonu Letniego 2018

 

 

Jak co roku zapraszamy na Wielkie Otwarcie Sezonu 2018 i Paradę Jednostek Pływających w Giżycku na kanale Giżyckim (Łuczańskim) w dniu 1 maja 2018 r. Zamierzamy uczestniczyć na kilku dezetach. Jachtów udzieli nam jak zwykle bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. W ubiegłych latach nasze załogi otrzymywały nagrody. Uroczystość będzie transmitowana przez media ogólnopolskie. Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Andrzej Szocik tel. 502 384 348.

 
2018-04-10

Zapraszamy chętnych do udziału w rodzinnym rejsie integracyjnym Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych. Jachtów udziela bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej  Giżycko. Rejs odbędzie się w maju. Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Jan Gotto tel. 505 038 523.

 
2018-03-30

Otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON na „TYDZIEŃ ŻEGLARSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.                                                                                                           

 W ramach tygodnia odbędą się 2 imprezy:                                                                                                

1. XXIV MISTRZOSTWA POLSKI ŻEGLARZY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w dniach 25 – 28 czerwca 2018 roku

2. XIV FESTIWAL SPORTÓW WODNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2018 roku.                                                                         

 Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska

– Wiceprezes Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa – tel. (87) 428 58 98.

 
2018-02-12

            

ZAPROSZENIE NA REGATY

 

X INTEGRACYJNE REGATY ŻEGLARSKIE MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA

 

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)

Współpraca: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl) ;                

Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).

 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 1 – 3 maja 2018 roku w Giżycku na jeziorze Kisajno.

2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko.

3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko.

4.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

5. Regaty zostaną rozegrane na jachtach dostarczonych przez organizatora regat.

6. W regatach mogą brać udział załogi 3 – 5 osobowe.

7. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

8. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do dnia 15 kwietnia 2018 roku wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

9. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

10. Dzień 1 maja jest dniem treningowym.

10. Otwarcie regat nastąpi 2 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku.

11. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 2 maja 2018 roku godzina 11.00.

12. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

13. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

14. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.

15. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

16. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

17. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

18. Nagrody: puchary za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Zgłoszenie załogi pdf 

 

Komandor Regat

Marek Winiarczyk

Szczegółowych informacji udziela Wiceprezes MSŻ Katarzyna Sztachelska tel. (87) 4285898.

 
2017-12-11

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin objął honorowym patronatem dwie organizowane przez nas imprezy w 2018 roku:

XVII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI DZ , które zostaną rozegrane w dniach 11 -12 sierpnia 2018 r.
V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+, które zostaną rozegrane w dniach 14 – 16 września 2018 r.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 10


Wykonanie kreatywnie.pl © www.msz.org.pl