forex trading logo

60+

 

logo60

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

"Sprawni żeglarze"

 

Warsztaty 2015

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj57
mod_vvisit_counterWczoraj231
mod_vvisit_counterOd 08.20121090317
Aktualne informacje
2016-05-08

pfron  pzzn

„NIEPRZETARTY REJS”
Impreza żeglarska dla osób niepełnosprawnych
13 czerwca – 16 czerwca 2016 r.Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych informuje, że we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa organizuje w MCŻiTW w Giżycku ogólnopolską imprezę żeglarską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych.


Impreza jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

W programie imprezy przewidziane jest pływanie na jachtach kabinowych oraz otwarto-pokładowych, regaty i różnorodne zajęcia sportowo – rekreacyjne na lądzie.

Udział w imprezie jest bezpłatny dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie, sprzęt oraz organizację zajęć na wodzie i na lądzie. Na każde 10 osób niepełnosprawnych można zgłosić 1 opiekuna, który będzie pełnił funkcję wolontariusza.

Warunkiem udziału w imprezie jest pisemne zgłoszenie ilości osób z podziałem na osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z podaniem ilości opiekunów. Zgłoszenie powinno być podpisane, przez co najmniej dwie osoby uprawnione do reprezentowania instytucji zgłaszającej.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko z dopiskiem na kopercie „Nieprzetarty Rejs”. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 20.05.2016 r. O przyjęciu decyduje kolejność wpływu zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona.

Po uzyskaniu potwierdzenia o przyznanej ilości miejsc należy przysłać na adres jak wyżej w terminie do 31 maja 2016 r. dane zawierające imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; w przypadku dzieci – nazwę i nr dokumentu określającego niepełnosprawność oraz obowiązkowo kserokopie orzeczeń wszystkich uczestników.

 
2016-04-11


Informujemy, że zgłoszenia na Regaty Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjmuje Andrzej Szocik, Tel. 502 384 348.

 
2016-04-11


Informujemy, że wniosek o dofinansowanie przez PFRON XIII Pucharu Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością znajduje się na liście rezerwowej. W związku z tym zmieniamy termin rozegrania I Edycji z 6-8 maja 2016 roku na 16-18 czerwca 2016 roku. Termin II Edycji zostanie podany po przyznaniu dofinansowania. Terminy III i IV Edycji pozostają bez zmian.

 
2016-04-09


Przyjmujemy zgłoszenia na XII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych.

 
2016-04-06


Informujemy, że Mazurska Szkoła Żeglarstwa została laureatem nagrody Błękitny Spinaker za rok 2015.

image001
Przyznano nam nagrodę w kategorii Śródlądowa Impreza Roku za „XI Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”.
Wręczenie statuetki i dyplomu odbędzie się dnia 23 kwietnia 2016 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie podczas XLVIII Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego.

 
2016-04-04

Przyjmujemy zgłoszenia na XXII Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością.

 
2016-03-17
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin objął honorowym patronatem XV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI DZ.

 
2016-03-12
Nagroda Przyjaznego Brzegu dla PZŻN

2016-04-07 065911

W sobotę 12 marca 2016 r. na Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, w Centrum Wystawienniczym w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XII edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.
Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.
Konkurs, tradycyjnie już, był organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, fundatora nagrody do Grand Prix. Konkursowi patronowali także: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Nagrodzony został:
Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych – za przecieranie żeglarskich szlaków dla osób niepełnosprawnych.
To już druga nagroda. W ubiegłym roku nagrodę indywidualną otrzymał:
Marek Winiarczyk − za wyjątkowe wieloletnie działania na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych, organizowanie szkoleń, rejsów i regat żeglarskich. 
2016-03-10

ZAPROSZENIE NA REGATY
VIII INTEGRACYJNE REGATY ŻEGLARSKIE MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA


ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)
Współpraca: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl) ;
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 1 – 3 maja 2016 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko.
3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko.
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
5. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach dostarczonych przez organizatora regat.
6. W regatach mogą brać udział załogi 3 – 5 osobowe.
7. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
8. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo do dnia 25 kwietnia 2016 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.
9. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
10. Otwarcie regat nastąpi 1 maja 2016 r. o godzinie 11.00 w Porcie MCŻiTW w Giżycku.
11. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 1 maja 2016 r. godzina 12.00.
12. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
13. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.
14. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.
15. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
16. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
17. Nagrody: puchary za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Komandor Regat
Marek Winiarczyk

Zgłoszenie do regat do pobrania: zgłoszenie załogi

 
2016-03-07
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin objął honorowym patronatem III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 10


Wykonanie kreatywnie.pl © www.msz.org.pl