forex trading logo

60+

 

60VII

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

"Sprawni żeglarze"

 

Warsztaty 2015

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj12
mod_vvisit_counterWczoraj235
mod_vvisit_counterOd 08.20121161054
Aktualne informacje
2016-05-27

ZAPRASZAMY NA REGATY
PATRONAT HONOROWY
marszalek WM
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO MCŻiTW Giżycko, 9 września 2016 r.


ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA ( www.msz.org.pl).
Współorganizatorzy: Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku (www.centrumprofilaktyki.pl) ;
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).

1. Do startu w regatach uprawnione są załogi Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Załoga liczy 8 - 12 osób. Sternik każdej z załóg musi posiadać minimum patent Żeglarza jachtowego
3. Regaty zostaną rozegrane w dniu 9 września 2016 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
4. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
5. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
6. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach DZ dostarczonych przez organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg – 8 jachtów. W takim przypadku o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
do dnia 25 sierpnia 2016 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione. 8. Każdy zawodnik obowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.
9. Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW.
10. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
11. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.
12. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu.
13. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
15. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.
16. Losowanie jachtów i odprawa sterników nastąpi 9 września 2016 r. o godzinie 9.30 w Biurze Regat w porcie MCŻiTW w Giżycku.
17. Otwarcie regat nastąpi 9 września 2016 r. o godzinie 10.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku.
18. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 9 września 2016 r. godzina 10.30.
19. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
20. Przewiduje się rozegranie 2 - 3 wyścigów.
21. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu jednego wyścigu.
22. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
23. Zakończenie regat o godzinie 16.00.
24. Nagrody: puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
25. Po zakończeniu regat zapraszamy na ognisko.

Komandor Regat
Marek Winiarczykmsz mczitw logo gutw logo centrum profilaktyki

ZGŁOSZENIE DO REGAT
Oświadczenie o stanie zdrowia


 
2016-05-24

Nasza strona internetowa przekroczyła 700.000 wyświetleń.

 
2016-05-20

Informujemy, że Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych organizuje w dniach 27 – 28 czerwca 2016 roku w MCŻiTW Giżycko Festyn Żeglarski. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Wiesław Nowakowski Tel. 606 221 546.

FESTIWAL-2016-1

 
2016-05-18

WARSZTATY ŻEGLARSKIE NA MORZU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pszn kwidzyn pfron

Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych organizuje ,,Warsztaty Żeglarskie na Morzu dla Osób z Niepełnosprawnością" w Chorwacji.

Terminy:
17 - 30 wrzesień 2016 r.
01 - 14 październik 2016 r.
Warsztaty przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających patent żeglarza jachtowego oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które po zdobyciu stażu na morzu przystąpią do egzaminów na wyższe uprawnienia.

ZGŁOSZENIA: wyłącznie na druku organizatora przyjmowane będą do dnia 30.06.2016 r. na adres: Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych, 82-500 Kwidzyn, ul. Gimnazjalna 8/1; lub internetowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Do ANKIETY ZGŁOSZENIA należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Ksero orzeczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez PCPR lub ZUS
2. Ksero patentu żeglarskiego
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.

Po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na warsztaty należy wpłacić kaucję w wysokości 500 zł na konto Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 36 8300 0009 0011 8096 2000 0010 Powiślański Bank Spółdzielczy (kaucja będzie wypłacona po zakończeniu warsztatów).

Ilość miejsc ograniczona.
ANKIETA ZGŁOSZENIE – do pobrania

 
2016-05-08

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

pfron  pzzn

XIII PUCHAR POLSKI


ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - I Edycja
17 czerwca - 19 czerwca 2016 r.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ORGANIZATOR: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
TERMIN: 17 czerwca - 19 czerwca 2016 r.
MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, oraz instrukcją żeglugi.
ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 1.06.2016 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Plan regat:
17.06.2016 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów

18.06.2016 r. - godz. 09.00 - odprawa sterników
godz. 9.30 - otwarcie regat
godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
godz. 13.30 - 14.30 - obiad
godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
godz. 18.00 - kolacja

19.06.2016 r.
godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
godz. 14.00 - obiad
godz. 16.00 - zakończenie regat

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
Informacji udziela Izabela Godlewska tel. 604 528 489
ZGŁOSZENIE DO REGAT DO POBRANIA

 
2016-05-08

pfron  pzzn

„NIEPRZETARTY REJS”
Impreza żeglarska dla osób niepełnosprawnych
13 czerwca – 16 czerwca 2016 r.Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych informuje, że we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa organizuje w MCŻiTW w Giżycku ogólnopolską imprezę żeglarską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych.


Impreza jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

W programie imprezy przewidziane jest pływanie na jachtach kabinowych oraz otwarto-pokładowych, regaty i różnorodne zajęcia sportowo – rekreacyjne na lądzie.

Udział w imprezie jest bezpłatny dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie, sprzęt oraz organizację zajęć na wodzie i na lądzie. Na każde 10 osób niepełnosprawnych można zgłosić 1 opiekuna, który będzie pełnił funkcję wolontariusza.

Warunkiem udziału w imprezie jest pisemne zgłoszenie ilości osób z podziałem na osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z podaniem ilości opiekunów. Zgłoszenie powinno być podpisane, przez co najmniej dwie osoby uprawnione do reprezentowania instytucji zgłaszającej.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko z dopiskiem na kopercie „Nieprzetarty Rejs”. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 20.05.2016 r. O przyjęciu decyduje kolejność wpływu zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona.

Po uzyskaniu potwierdzenia o przyznanej ilości miejsc należy przysłać na adres jak wyżej w terminie do 31 maja 2016 r. dane zawierające imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; w przypadku dzieci – nazwę i nr dokumentu określającego niepełnosprawność oraz obowiązkowo kserokopie orzeczeń wszystkich uczestników.

 
2016-04-11


Informujemy, że zgłoszenia na Regaty Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjmuje Andrzej Szocik, Tel. 502 384 348.

 
2016-04-11


Informujemy, że wniosek o dofinansowanie przez PFRON XIII Pucharu Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością znajduje się na liście rezerwowej. W związku z tym zmieniamy termin rozegrania I Edycji z 6-8 maja 2016 roku na 16-18 czerwca 2016 roku. Termin II Edycji zostanie podany po przyznaniu dofinansowania. Terminy III i IV Edycji pozostają bez zmian.

 
2016-04-09


Przyjmujemy zgłoszenia na XII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych.

 
2016-04-06


Informujemy, że Mazurska Szkoła Żeglarstwa została laureatem nagrody Błękitny Spinaker za rok 2015.

image001
Przyznano nam nagrodę w kategorii Śródlądowa Impreza Roku za „XI Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”.
Wręczenie statuetki i dyplomu odbędzie się dnia 23 kwietnia 2016 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie podczas XLVIII Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 11


Wykonanie kreatywnie.pl © www.msz.org.pl