forex trading logo

60+

 

60VIII

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

"Sprawni żeglarze"

 

Warsztaty 2015

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj75
mod_vvisit_counterWczoraj276
mod_vvisit_counterOd 08.20121230687
Aktualne informacje
2021-05-25

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XVIII PUCHAR POLSKI

ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - I Edycja
18 - 20 czerwca 2021 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ORGANIZATOR: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych
www.pzzn.pl we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl
TERMIN: 18 czerwca - 20 czerwca 2021 r.
MIEJSCE: Oczy Mazur - Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, 11-500 Giżycko, ul.Moniuszki 24
www.oczymazur.pl
PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, oraz instrukcją żeglugi.
ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 10.06.2021 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

PLAN REGAT:
18.06.2021 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów
19.06.2021 r. – godz. 09.00 - odprawa sterników
godz. 9.30 - otwarcie regat
godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
godz. 13.30 - 14.30 - obiad
godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
godz. 18.00 - kolacja
20.06.2021 r.
godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
godz. 14.00 - obiad
godz. 16.00 - zakończenie regat
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
Informacji udziela Jan Gotto tel. 505 038 523

 

ZGŁOSZENIE DO REGAT

 
2021-04-14

XIII INTEGRACYJNE REGATY ŻEGLARSKIE MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA

UWAGA!!!

 W związku z dzisiejszymi zarządzeniami władz przesuwamy termin rozegrania regat z 1 – 3 maja 2021 r. na 22 – 23 maja 2021 r.

 
2021-04-08

2021-04-08

Rozpoczynamy nabór wniosków na:

1. XXVII MISTRZOSTWA POLSKI ŻEGLARZY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Regaty odbędą się w terminie 21 – 24 czerwca 2021 r.

2. XVII FESTIWAL SPORTÓW WODNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH          

Z powodu COVID -19 impreza odbędzie się w dwóch edycjach:                                                    

I Edycja Festiwalu w dniach 25 – 27 czerwca 2021 roku, 

II Edycja Festiwalu w dniach 31 sierpnia – 2 września 2021 roku.

Uwaga! Uczestnicy mogą wziąć udział tylko w jednej edycji.                                                            

3. WARSZTATY ŻEGLARSKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021  

Warsztaty odbędą się w sześciu terminach;

1. 29 czerwca – 12 lipca 2021 r. 

2. 14 lipca – 27 lipca 2021 r.  

3. 29 lipca – 11 sierpnia 2021 r.  

4. 13 sierpnia – 26 sierpnia 2021 r. 

5. 21 września – 4 października 2021 r. 

6. 6 października – 19 października 2021 r. 

UWAGA!!! - ZAINTERESOWANI

Zanim zaczniecie telefonować prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi imprezy (szczególnie z regulaminem), które znajdują się na stronie głównej.

W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska tel. (87) 4285898; 4285971 ; e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zapraszamy do udziału.

 
2021-03-25

PFRON przyznał nam dofinansowanie na:

1. XXVII MISTRZOSTWA POLSKI ŻEGLARZY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Regaty odbędą się w terminie 21 – 24 czerwca 2021 r.

2. XVII FESTIWAL SPORTÓW WODNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH          

Z powodu COVID -19 impreza odbędzie się w dwóch edycjach:                                                    

I Edycja Festiwalu w dniach 25 – 27 czerwca 2021 roku, 

II Edycja Festiwalu w dniach 31 sierpnia – 2 września 2021 roku.

Uwaga! Uczestnicy mogą wziąć udział tylko w jednej edycji.                                                            

3. WARSZTATY ŻEGLARSKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Warsztaty odbędą się w terminach;

1. 29 czerwca – 12 lipca 2021 r. 

2. 14 lipca – 27 lipca 2021 r.  

3. 29 lipca – 11 sierpnia 2021 r.  

4. 13 sierpnia – 26 sierpnia 2021 r. 

5. 21 września – 4 października 2021 r. 

6. 6 października – 19 października 2021 r. 

Wkrótce zamieścimy na stronie głównej informacje o warunkach udziału we wszystkich imprezach i rozpoczniemy nabór wniosków.

Prosimy o chwilę cierpliwości. Do czasu zamieszczenia na naszej stronie internetowej dokumentów o naborze prosimy nie telefonować.

 
2021-03-25

Zapytanie ofertowe nr 2/2021

( dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „XVII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorach Kisajno lub Niegocin. Ośrodek, na terenie którego będzie odbywała się impreza powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.)

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- w dniach 25.06. – 27.06.2021r. oraz w dniach 31.08. – 2.09.2021r. roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (każdorazowo po 150 osób niepełnosprawnych, w tym około po 40 osób na wózkach inwalidzkich).

- Dostarczenia w dniach 25.06. – 27.06.2021r. oraz w dniach 31.08. – 2.09.2021r. 15 jachtów kabinowych, 9 jachtów DZ, 5 katamaranów, 10 kajaków i 4 motorówek asekuracyjnych oraz sprzętu regatowego, na których będzie odbywało się szkolenie żeglarskie i zostaną rozegrane regaty

- Zapewnienia w dniach 25.06. – 27.06.2021r. oraz w dniach 31.08. – 2.09.2021r. dwóch sal wykładowych ze sprzętem audio wizualnym, oraz dwóch pomieszczeń w budynkach ( dla 150 i dla 300 osób), w których w przypadku złej pogody będą odbywały się zajęcia zastępcze).

- zamówienie obejmuje również nieograniczone korzystanie z dwóch kortów tenisowych, siłowni, boisk do siatkówki i koszykówki.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 02.09.2021r.

 IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 6 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 6 kwietnia, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:30 w siedzibie zamawiającego.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Jakość oferty (przystosowanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych) 60%

            2 - Cena 40%

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87) 4285898, oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
2021-03-25

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

( dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

 I. ZAMAWIAJĄCY

MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorze Kisajno. Ośrodek, na terenie którego będą odbywały się warsztaty powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych ( brak barier architektonicznych, podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.)

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Warsztaty odbędą się w 6 terminach: 29.06 – 12.07.2021; 14 – 27.07.2021; 29.07 – 11.08.2021; 113.08 – 26.08.2021; 21.09 – 4.10.2021; 6.10 – 19.10.2021. W każdych warsztatach będzie brało udział po 30 uczestników i 10 osób kadry. W warsztatach będzie brało udział łącznie 180 uczestników i 60 osób kadry, również w większości osób niepełnosprawnych.      

- zamówienie obejmuje zakwaterowanie w pokojach w pełni dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (szerokie drzwi, duże łazienki itp.)

- wyżywienie całodzienne ( śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad)

- zamówienie obejmuje 6 jachtów kabinowych, 2 jachty DZ, 2 katamarany, motorówkę asekuracyjną. W przypadku wystąpienia, silnych wiatrów jachty mieczowe powinny być zamienione na jachty balastowe, lub balastowo-mieczowe aby można było kontynuować szkolenie. Ponieważ na zakończenie każdych warsztatów rozgrywane są regaty dla uczestników szkolenia zamówienie obejmuje również dostarczenie sprzętu dla rozegrania regat (10 jachtów kabinowych w jednakowym trymie regatowym statek komisji sędziowskiej, boje regatowe itd.)

- zamówienie obejmuje dwie sale wykładowe ze sprzętem audio-wizualnym, w których będą odbywały się wykłady i seminaria oraz zajęcia praktyczne. Zamówienie obejmuje także siłownię.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19.10.2021 r.

 IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 6 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 6 kwietnia, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Jakość oferty (przystosowanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych) 60%

            2 - Cena 40%

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87) 4285898, oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
2021-03-24

gizycko osrodek logo msz

ZAPROSZENIE NA REGATY

 

 

XIII INTEGRACYJNE REGATY ŻEGLARSKIE MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA

 

Regaty są dofinansowane przez Urząd Miejski w Giżycku

 

 

 

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)

 

Współpraca: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl) ;                

 

Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).

 

 

 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 1 – 2 maja 2021 roku w Giżycku na jeziorze Kisajno.

 

2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko.

 

3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko.

 

4.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

 

5. Regaty zostaną rozegrane na jachtach dostarczonych przez organizatora regat.

 

6. W regatach mogą brać udział załogi 3 – 5 osobowe.

 

7. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

 

8. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do dnia 20 kwietnia 2021 roku wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

 

9. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

 

10. Otwarcie regat nastąpi 1 maja 2021 roku o godzinie 10.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku.

 

11. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 1 maja 2021 roku godzina 10.30.

 

12. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

 

13. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

 

14. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.

 

15. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

 

16. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 

17. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

 

18. Nagrody: puchary za I, II, III miejsce, dyplomy.

 

19. W dniu 1 maja 2021 roku o godzinie 17.00 zapraszamy na ognisko integracyjne.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wiceprezes MSŻ Katarzyna Sztachelska tel. (87) 4285898.

 

 

 

Zgłoszenie do regat do pobrania

 

 
2021-01-18

Informujemy, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin w ramach wspierania organizacji imprez sportowych o zasięgu krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny) kolejny raz objął honorowym patronatem dwie organizowane przez nas imprezy w 2019 roku:

1.XX MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI DZ , które zostaną rozegrane w dniach 14 -15 sierpnia 2021 r.

2.VIII ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW 60+, które zostaną rozegrane w dniach 17 – 19 września 2021 r.

 
2021-01-03

Drodzy Wodniacy,

Siedzicie w domu na kwarantannie czy izolacji? Czekacie na lato z nadzieją, że sytuacja szybko się zmieni? Jesteście wytrąceni z corocznego trybu przygotowań do sezonu?

Centrum Turystyki Wodnej PTTK ma dla was lekarstwo, nie na koronawirusa, lecz na bezczynne siedzenie w domu i wszystkie negatywne tego konsekwencje. Proponuje Wam, wspólnie z Komisją Turystyki Żeglarskiej PTTK, żeglarską podróż w czasie poprzez udział w cyklicznym Konkursie Wiedzy Żeglarskiej. Zmierzcie się w Internecie o tytuł 

 

Króla Wiedzy Żeglarskiej   2021!

 

Jest to już druga edycja konkursu. W pierwszej edycji w 2020 roku tytuł Króla Wiedzy Żeglarskiej zdobył Marek Winiarczyk.

Więcej

 
2020-11-28

Finał akcji Rok Prasy Morskiej

Wydaniem książki „Morze na łamach – Prasa morska i żeglarska II Rzeczypospolitej wobec polityki morskiej państwa 1918-1939” kończy się akcja Rok Prasy Morskiej 1919-2019. Przez prawie 2 lata 14 portali internetowych publikowało materiały poświęcone wybranym czasopismom morskim i żeglarskim wydanych w XX-leciu międzywojennym. Pomysłodawcą akcji i autorem wszystkich artykułów jest red. Marek Słodownik, redaktor naczelny portalu Wodna Polska. Podsumowaniem kilkunastomiesięcznych działań jest publikacja w internecie książki będącej zwieńczeniem tej akcji.

Książka jest do bezpłatnego pobrania ze strony www.wodnapolska.pl

Zapraszamy także do pobrania książki bezpośrednio z naszej strony www.msz.org.pl

Autorem książki jest red. Marek Słodownik, dziennikarz żeglarski, autor ponad tysiąca artykułów o żeglarstwie, który tym razem występuje w nieco innej roli.

Praca jest niezwykle rzetelnym podsumowaniem prasoznawczym. Autor konsekwentnie, tytuł po tytule, opisuje dzieje wszystkich czasopism, zmiany właścicielskie, zmiany linii redakcyjnej, kreśli sylwetki dziennikarzy i dokonuje rozbioru na czynniki pierwsze zgromadzonego materiału. Efektem pracy jest prawie 400 stron, bardzo obszerne omówienie zagadnień, a książkę wzbogaca materiał ilustracyjny, ponad 450 zdjęć, przede wszystkim reprodukcji prasy, prawie 150 wykresów ilustrujących zarówno zagadnienia gospodarcze, społeczne, ale także odnoszące się do analizy poszczególnych tytułów. Całość została czytelnie przedstawiona dzięki czemu łatwo jest po książce nawigować, a lekturę można rozpoczynać w dowolnym miejscu. Czytelnik oprócz ogromnego ładunku wiedzy na temat morza na łamach czasopism II RP dostanie także bonus w postaci odniesień do setek artykułów traktujących o najważniejszych zagadnieniach polityki morskiej i żeglarskiej. Prawie 600 przypisów skraca kolejnym badaczom drogę do wybranych treści zawartych na stronach przedwojennej prasy. Autor nie jest zawodowym historykiem i jest to widoczne na pierwszy rzut oka, doskonale jednak radzi sobie z obszernym materiałem i w pełni panuje nad zasobami, które zgromadził.

Warto poświęcić czas na jej przeczytanie, warto wiedzieć więcej na temat ówczesnej prasy, bo szybko okaże się, że wiele zjawisk, działań czy konkretnych inicjatyw nie narodziło się wczoraj, ale swymi korzeniami sięgają one lat 20. XX wieku, kiedy ojcowie-założyciele polskiego żeglarstwa torowali Polakom drogę na wodę.

 

Redakcja Wodna Polska

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 13


Wykonanie kreatywnie.pl © www.msz.org.pl